Beverrop

1. Ski beverkoloni har sitt eget beverroip, og slik lyder det:

Bever bever 
- koloni 
Vi er ute 
- all vår ti'
Tøffe snille 
- det er vi
Kommer jo fra 
- 1. Ski!!!

(Ropes enten sammenhengende, som gjentagelse eller som rop og svar)