Flokken: Kniv/Øks


Sted: Speiderhuset

 

Noen av de viktigste tingene en trenger på tur, er kniv og øks. Vi fokuserer på riktig bruk og adferd.

Speiderne leveres og hentes ved parkeringen ved game Vardåsen barnehage like ovenfor Ski sykehus, ledere venter sammen med speiderne til de er hentet.

Husk hodelykt, kniv og klær etter vær da de fleste møtene avholdes ute.