Juleavslutning og aspirantopptak


Sted: Speiderhuset

 

Det er siste møte før jul og opptak av aspiranter. Speidere som hadde overgang fra beverkolonien under markeringen av St. Georg i april og høstens nye speiderne er ferdig med sin aspiranttid og skal avlegge speiderløftet for å bli tatt opp i Flokken.

Som symbol på at de er tatt opp som flokkspeidere vil de få utdelt flokkmerke til skjerf og skjorte. Speidere som ikke har speiderskjerf fra før vil i tillegg få utdelt skjerf og skjerfknute i lær.

Etter opptaksseremonien blir det grilling og hygge rundt bålet. Alle tar med det de selv skal spise og drikke.

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen til å delta på møtet :-)

* * *

Speiderløftet:

Jeg lover etter beste evne å:
- være åpen for en gud
- hjelpe andre, og
- leve etter speiderloven