St. Georg markering


Sted: Bjerkebekk

 

Tradisjonstro drar vi til Bjerkebekk og feirer St. Gerorgsdagen . 5.klassingene går på søndagen over til troppen og vi ønsker da 2.klassingene velkommen til Flokken.

I år skal vi feire at Tipien vår er 40 år! Søndagen er en fin dag for familien å komme inn og gjøre det hele til en fest.

Speiderne bærer da sin egen sekk med personlig utstyr , ekstra vann og telt eller gapahuker blir kjørt inn med fellesutstyr.

Mer informasjon og påmelding kommer.