Ledere


Flokkleder

Publisert: 03.01.13

Navn Jonas Paulsen
Mobil 991 52 140
E-post flokkleder@1ski.no

Flokkassistent

Publisert: 03.01.13

Navn Sturle Helland
Mobil 901 35 408
E-post  sturle.helland at gmail.com

Flokkassistent og merkeansvarlig

Publisert: 10.09.17

Navn Kenneth Hage
Mobil 909 95 277
E-post kenneth.hagen at dsb.no

Flokkassistent og trivselsansvarlig

Publisert: 31.10.17

Navn Jarle Hofmo Einarsen
Mobil 990 15 687
E-post jarlehe at hotmail.com