Ledere


Flokkleder

Publisert: 03.01.13

Navn Hege Arnesen
Mobil 99 71 51 83
E-post h.arnesen73@gmail.com

Flokkassistent

Publisert: 03.01.13

Navn Sturle Helland
Mobil  
E-post sturle.helland@gmail.com

Flokkassistent

Publisert: 08.01.15

Navn Trine Bentdal
Mobil 95 91 19 18
E-post trinebentdal@hotmail.com