Gruppestyremøte med enhetslederne


Sted: Ski speiderhus