Gruppeting


Sted: Ski Speiderhus

 

Agenda:

1) Valg av ordstyrer

2) Økonomi

3) Valg til gruppestyre

4) Foreldreforeningen og dugnad

5) Eventuelt