St. Georg, markering på Bjerkebekk


Sted: Bjerkebekk