Leirinfo

Leirinfo

Vi er da ca 45 stk som skal på leir i sommer.
Nedenfor finner du da forhåpentlig vis svar på det meste av det du trenger å vite.

Helsekort

Alle må fylle ut helsekortet i sidemenyen til venstre.

Angi i feltet "Andre opplysninger" i hvilken grad speideren er i stand til å svømme 100m.
Dette sendes på epost til Lars Erik Hemsen (lehemsen_gmail.com) eller leveres i hans postkasse i Oppegårdveien 34.

Dette være levert innen 23.juli!

Avreise

Hjemkomst

Mat

Pakkeliste

Pakkeliste finner dere i sidemenyen på denne siden.

Hjemmeleder Heidi Revheim  tlf 958 79 487
Det å ha speidere på tur innebærer en del oppfølgingsoppgaver, som å ha kontakt med deltakerne og foresatte. Som regel ligger dette ansvaret på den som er utnevnt til hjemmeleder for turen. Hjemmelederen har til enhver tid ansvar for å vite hvem av gruppens medlemmer som er på tur, og må overta styringen hvis noe alvorlig skjer.

Hovedoppgavene til hjemmelederen er å ha oversikt over turdeltakerne og deres foresatte, hvor turen går og hvor lenge den er planlagt å vare. Dersom foresatte har spørsmål, er urolige eller lignende kan de kontakte hjemmeleder.

Turleder skal kontakte hjemmeleder om det oppstår forsinkelser eller uhell av noe slag. Hjemmelder skal deretter ved behov varsle gruppelederen, foresatte, og Norges speiderforbund via Speidernes beredskapstelefon 09123 ved alvorlige ulykker. Hjemmelederen kan selv håndtere mindre alvorlige situasjoner.

Mobil

Mobiltelefoner tas med på eget ansvar. 

Ledere vil samle inn telefonene og speiderne vil da ha tilgang på dem ca 1 time hver kveld, eller ved behov. Dersom dere har behov for å komme i kontakt med speiderne utenom dette må dere kontakte en av lederne, eller hjemmeleder dersom dere ikke får kontakt.

Leder

Thorn Fredrik Hemsen                       971 66 369 (Troppsleder)
Stein Hebnes                                   906 33 435
Dan Christiansen                              469 40 050
Lise Rirsch                                        476 46 935
Vegard Solheim                                982 05 618
Ina Drageset                                    997 09 500
Helene Johansen                              924 63 362

(hjemmeleder)

Ordensregler
Våre forventninger til speidernes oppførsel er beskrevet i ordensreglene til venstre på denne siden.
På en leir som denne med svært liten plass til privatliv er det klart det kan oppstå situasjoner med uenighet. Ansvarlig leder på hver flåte er da enerådende kaptein og vil håndtere dette.
Dersom speidere unnlater å etterkomme tilbakemeldinger i fra flåteleder vil det få konsekvenser som skissert nedenfor.

1. Det gis i første omgang en advarsel på uønsket adferd.

2. Ved gjentagelse kontaktes og orienteres foresatte.

3. Ved fortsatt mangle på vilje til å innrette seg etter felleskapets beste vil foresatte måtte hente speideren der vi da måtte befinne oss.

Lommepenger = 

Spørsmål?
Er det da fremdeles noe dere lurer på så ikke nøl med å ringe eller sende en PM på FaceBook.

 

Lederne

 

Konto nr: 1612 30 03083