Ordensregler

Et lite knippe ordensregler så alle vet hva de må forholde seg til


Leirreglement Nord2017

  1. Leir er et sted hvor alle skal ha det gøy. Enhver form for mobbing eller mangel på vilje til å bidra til at alle har det fint vil ikke bli akseptert. Speidere som ikke lever opp til dette vil kunne bli tatt ut av patruljen og tilbudt alternativt opplegg.
  2. God hygiene er avgjørende for at vi skal holde oss friske på leir. Alle skal vaske hender ved toalettbesøk, også ved de små jobbene, før vi spiser og før vi legger oss. Det vil bli dusjmuligheter og alle skal dusje minst to ganger i løpet av leiren.
  3. Dette er leir hvor vi er sammen med mange mennesker og hvor vi knytter nye bekjentskaper og vennskap. For at det skal fungere må vi vite hvor alle er til enhver tid. Alle melder derfor fra til ansvarlig leder når dere går, hvor dere har tenkt dere og når dere planlegger å være tilbake.
  4. Leirområdet ligger på økologisk dyrket mark og vi må derfor sette minst mulig "fotspor" etter oss. Kun økologiske produkter er tillatt til personlig hygiene og renhold. Lederne har med dette.
  5. Det er ikke lov å ha med mobiltelefon. (Kun Peffene tar med til bruk på haiken)
  6. All bruk av rusmidler, inkludert snus og tobakk, er forbudt og vil føre til umiddelbar hjemsending for foresattes regning.

 

Leirreglene er til for at vi alle skal ha en fin leir. Brudd på reglene vil kunne få konsekvenser for den enkelte, enten ved at dere ikke får være med på aktiviteter eller i ytterste konsekvens hjemsendelse.