Fullmakt for deltakelse på utenlandstur

Beskrivelse:

Fullmakt benyttes ved utenlandsturer i regi av 1. Ski speidergruppe