Gruppeting 1. Ski speidergruppe 2019

Det avholdes gruppeting på Ski speiderhus torsdag 7. november klokken 19.00. Formell innkallelse og saksdokumenter kommer senere. Speidere og rovere oppfordres til å møte opp. Under følger Innkalling med agenda. Saksdokumenter vil sendes ut før gruppetinget. Meld din deltakelse ved å klikke 'bli med' på 1. Ski speidergruppes facebookside. 


Innkalling til gruppeting 1. Ski speidergruppe

Agenda gruppeting 1.Ski speidergruppe
Torsdag 7. november kl 19:00-20:30, Ski speiderhus

1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av ordstyrer samt to representanter til å signere protokollen
3. Økonomi – budsjett
4. Valg til gruppestyret
5. Foreldreforeningen og dugnad
6. Innkomne saker