Gruppeting 16.mars 2017

Gruppeting 16.mars 2017

1. Ski har gruppeting 16. mars kl. 19:00 på Speiderhuset. Gruppetinget er speidergruppas årsmøte. Her kan du påvirke hva speidergruppa skal jobbe med i 2017.


Agenda:

1) Valg av ordstyrer

2) Økonomi

3) Budsjett 2017 for enhetene

4) Valg til gruppestyre

5) Foreldreforeningen og dugnad

6) Eventuelt