Gruppeting 2.november

Gruppeting 2.november

Torsdag 2. november er det 1. Ski speidergruppe sitt gruppeting. Dette er speidergruppas sitt årsmøte. Alle medlemmer er velkomne.Dette er en mulighet for medlemmer av speidergruppa til å komme med innspill til hvordan 1. Ski skal utvikle seg.Håper å se deg på torsdag!


Agenda:

1) Valg av ordstyrer

2) Økonomi

3) Valg til gruppestyre

4) Foreldreforeningen og dugnad

5) Eventuelt