Gruppeting 8.november

Gruppeting 8.november

Torsdag 8. november kl. 19:30-21:00 er det gruppeting for 1. Ski speidergruppe. Gruppetinget er speidergruppas årsmøte. Vi ønsker tilbakemelding fra medlemmene om det er saker og ting som kunne vært gjort annerledes, eller om vi skal følge det sporet vi er på nå.

Håper å se så mange som mulig av dere på torsdag.


Agenda:

1) Valg av ordstyrer

2) Økonomi-budsjett

3) Valg til gruppestyre

4) Foreldreforeningen og dugnad

5) Eventuelt