Halsnes 2018

Halsnes 2018

Bli med på den årlige gruppeleiren på Halsnes! 


Like sikkert som at høsten er i gang, så blir det gruppeleir på Halsnes helgen i uke 41.
Påmleding skjer ved at skjema  sendes inn og at det betales inn til gruppas konto 1612 30 03083 .
Registrert betaling = påmelding.
Husk å merk betaling med gruppeleir og speiderens navn .