Informasjon om sommerleir Kornsjø 2018

Informasjon om sommerleir Kornsjø 2018

Vi er godt i gang med planleggingen, og gleder oss til leir!


Siden leirinfo  oppdateres med informasjon rundt sommerens leir på Kornsjø. Og vi vil annonsere etter hvert som siden oppdateres.
Følgende antall er påmeldt leir:
26 speidere
3 rovere
3 lederbarn
4 foreldre
3 ledere

Ut i fra påmeldinger som er registrert, så har vi satt opp at vi skal klare å arrangere sommerleir i år for 2000 kr pr. speider/rover, 1000 kr for foreldre, og 500 kr for lederbarn.
I og med at mange betalte inn 1000 kr før jul, så vil det si at det da er 1000 kr å betale inn i tillegg så er hele leiren betalt. De som ikke har betalt inn noe, må dermed betale 2000 kr. Oversikten over hvem som er registrert påmeldt, og hva som er registrert innbetalt finner dere her

Beløpet bes betales inn på gruppas konto innen 29. april. Gruppas kontonummer er: 1612 30 03083
Nivået på kontingenten forutsetter at vi får foreldre til å kjøre og hente oss på Kornsjø. Vi ønsker også å ha med foreldre ned til Kornsjø for å hjelpe til med å få kanoene av og på tilhengerne, slik at vi bruker kortest mulig tid på å bli avreiseklare etter ankomst Kornsjø.

Vi møtes ved Ski Ishall kl 11.30 lørdag 30. juni, og setter kursen kl 12:00.
Beregner at vi er ved Kornsjø senest kl 14:00, og at vi kan være klare til å padle kl 16:00.
Ankomsttid ved siste destinasjon er ikke satt enda, men som sagt vil siden leirinfo  oppdateres fortløpende.