Nytt gruppestyre i 1. Ski

Gruppetinget 8. mars valgte nytt gruppestyre i 1. Ski.


Gruppestyret består av:
Gruppeleder: Oskar Kleven
Tom Jaren
Stein Hebnes
Ole Martin Hole
Fredrik Mathisen
Hege Spång
Knut Styrkson
Kjetil Rognerud
Følgende personer takket for seg etter solid innsats over veldig mange år:
Tone Fagereng
Lars Erik hemsen
Kjetil Klunderud
Ina Drageset