Så du oss i Borgertoget 17. mai?

Så du oss i Borgertoget 17. mai?

Vil du bli speider?


Speidern i Ski er mye friluftsliv og godt kameratskap. Det er mange turer, og møter med tema som kan være å ta speidermerker og forberedelse til tur og leirer.

Våre ledere er dedikert til oppgaven og ønsker å fremme barna til å bli selvstendige, og ha tro på sin egen innsats. De gjør barna gode, både som enkelt individ og i gruppe.

Ta kontakt med oss for mere informasjon:

1 og 2 klasse - Leder er Ina, mail;   beverleder@1ski.no    

3-4 og 5. klasse- leder er Hege, mail;   flokkleder@1ski.no    

6. klasse og til videregående skole, leder er Thorn Fredrik mail   troppsleder@1ski.no