1.Ski Speidergruppe - Oppstarten

Og de første årene...


18.mai 1945 ble det rykket inn en annonse i Østlandets Blad hvor det ble innkalt til troppsmøte for l. Langhus tropp. Dette var samtidig begynnelsen på det som skulle bli 1.Ski tropp.

På møtet, som ble holdt i daværende Follo landbruksskoles lokaler, møtte det blant annet opp en rekke Skigutter. Trygve Kristiansen, som på den tiden var Langhusspeider, bestemte seg for a starte en ny speidergruppe i Ski. 1.Ski speidergruppe var underveis.

11.oktober 1945 ble gruppen offisielt stiftet.

Selv om speiderarbeidet var nytt i Ski var det en erfaren leder som hadde styringen. Trygve Kristiansen hadde før krigen vært speider på Langhus. Kristiansen var troppsleder frem til høsten 1948 da Ulf Underland overtok.

I starten var det ikke sa nøye med utstyret. Man fikk etterhvert skjerf og luer mens mye av treningsprogrammet gikk etter hukommelsen. Man hadde en håndbok i speiderarbeid som man kunne hente inspirasjon fra.

Langhusspeidernes hytte Sterkerud var sentral i speiderarbeidet også for Skispeiderne fra starten av. Sterkerud, ble ikke brukt sa mye av Langhusspeiderne, da disse ikke kom i gang sa raskt etter krigen. Dette var for øvrig en bruk som kom til å vare frem til rundt 1972, da Langhus igjen overtok hytta.

Foruten troppsmøter hadde patruljene sine ukentlige møter. Møtene gikk i utgangspunktet på rundgang hjemme hos patruljemedlemmene. Men noen hadde bedre plass hjemme, slik at etterhvert samlet patruljene seg hos de som hadde best mulighet.

Patruljemøtene inneholdt konkurranser, lek, knutebinding, førstehjelp, foruten den sedvanlige prat når gutter møtes.

Troppen hadde i starten sine møter pa landbruksskolen. Siden ble møtene lagt til kjel-leren under Titt Inn for så siden å flytte til det gamle Menighetshuset i Kirkeveien.

Friluftslivet sto sentralt fra begynnelsen. Da man kun hadde klær og ulltepper å ligge i, var det naturlig at inneturer på Sterkerud var det sentrale. Opptakelsene fant sted rundt flaggstanga utenfor Sterkerud.

Etter frigjøringen ble speiderne også brukt til samfunnsnyttige oppgaver. Gatefeiing og salg av lodder til H7 lotteriet var oppgaver som speiderne påtok seg. Tradisjonen med at speiderne står for flaggheising på 17. mai i Ski stammer fra 1946.

Mot slutten av 1940 tallet gikk speiderarbeidet noe tilbake når det gjaldt rekrutteringen. For a sikre videre rekruttering ble det besluttet a opprette en egen ulveflokk. Denne kom i gang fra 1. november 1950.