1.Ski fra A - Å

Hvem, Hva, Hvor i 1.Ski Speidergruppe

Terje Myhr/Frode Thorslund


5. Juledagssamling

Årlig arrangement for roverlaget æR-æR Ski på Sterkerud speiderhytte 5. Juledag kl. 18:00. Programmet består som oftest av opptak av nye rovere og et måltid.

Bamse- & Binnetur

Dette er en årlig overnattingstur for troppen. Troppen inviterer med seg speidernes fedre (Bamser) og mødre (Binner) på en overnattingstur i skogen. Turen legges som regel til nærmeste helg til St. Georgsdagen i april.

Bjerkebekk

Speiderhytte i Gaupesteinsmarka som 1. Ski overtok fra Ski 1 KFUK i 2001.

Bruksfordeler

Speiderhuset har egen Bruksfordeler som står for administreringen av utleie. Bruksfordeleren blir valgt i foreldreforeningen.

Budsjett

Kasserer er ansvarli sammen med gruppestyret for å sette opp budsjett for 1. Ski speidergruppe.

Dugnad

Foreldreforeningen kaller inn til og organiserer dugnader i samarbeid med gruppeledelsen. Medlemmene i gruppa må være behjelpelige med ønsker om hva som skal utbedres.

Flaggheis

Speiderne i 1. Ski heiser flaggene på rådhusplassen 17. mai hvert år. Etter flaggheisen er det speiderfrokost i menighetshuset.

Foreldreforeningen

Foreldreforeningen består av foreldrene til alle speidere og småspeidere i 1. Ski speidergruppe. Foreldreforeningen bistår gruppa med blant annet å skaffe til veie de økonomiske midlene gruppa trenger til sin daglige drift. Foreldreforeningslederen er med i gruppestyret.

Forsikring

Alle medlemmer i 1. Ski speidergruppe er under speiderarrangementer forsikret gjennom NSF.

Gaver

Speidergruppa gir bort gaver når ledere slutter og ved spesielle anledninger som bryllup, dåp, begravelse og «runde» fødselsdager.

Gruppeassistent 1

Ansvarsområder:

 • Utstyrs- og nøkkelkontroll
 • Koordinering av terminlister
 • Koordinering av medlemslister

Gruppeassistent 2

Ansvarsområder:

 • Kontakt med foreldreforeningen
 • Kontakt med media

Gruppeledelsen

Gruppeledelsen i 1. Ski speidergruppe består av gruppeleder og gruppeassistenter. Sammen med enhetsledere og leder av foreldreforeningen utgjør disse gruppestyret.

Gruppeleder

Ansvarsområder:

 • Kontakt med speiderforbundet, kretsen og kasserer
 • Søknader til kommunen
 • Gruppas «postkasse»
 • Lederrekruttering

Gruppestyre

Gruppestyret står for gruppas daglige drift. Gruppestyret er underlagt gruppetinget og består av gruppeleder, gruppeassistenter, enhetsledere og leder for foreldreforeningen.

Gruppeting

1. Ski speidergruppe sitt høyeste organ. Det avholdes normalt to gruppeting i året. Begge avholdes 2-4 uker før kretsting.

Hjemmesiden - www.1ski.no

1. Skis egen hjemmesider med informasjon om alt det en speider er eller burde være opptatt av og mere til.

Huskomiteen

Huskomiteen for speiderhuset velges blandt foreldrene av foreldreforeningen. Huskomiteen styrer med vedlikehold og utleie av Ski speiderhus.

Inntekter

Foreldreforeningen setter i verk nødvendige tiltak for at gruppa skal få inn penger til den daglige drift. Speidergruppa bestemmer selv fullt ut hvordan de vil bruke disse pengene. I tillegg til innsatsen til foreldreforeningen, søker gruppa støtte fra blant annet kommunnene til aktivitetene sine.

Kanoer

1. Ski speidergruppe har åtte kanoer med kanohenger som leies ut til andre speidergrupper og andre interesserte. Kanoene er gratis i bruk til gruppas arrangementer.

Kasserer

Kassereren jobber tett med gruppeleder og har som oppgave å ivareta 1. Ski speidergruppe sin økonomi.

Kjøregodtgjørelse

Det er muligheter til å få utbetalt kjøregodtgjørelse for reiser til speiderarrangementer for ledere og andre med tillitsverv i gruppa.

Kontingent

Alle medlemmer av 1. Ski speidergruppe betaler kontingent til Norges Speiderforbund (forbundskontingent), Follo krets (kretskontingent) og til 1. Ski speidergruppe (gruppekontingent). Gruppa betaler kontingent for alle ledere med verv i gruppa.

Kurs

1. Ski speidergruppe dekker all deltakelse på speiderrelevante kurs. For kurs med høy deltakeravgift, må det søkes gruppa om støtte (eksempelvis Trekløver / Gilwellkurs). Speidere som ønsker å gå samme kurs om igjen, typisk snøhulekurs o.l. må betale repetisjonen selv.

Makk-budet

Troppsavis for 1. Ski 1. tropp fra 1973 til 1998.

Medlemslister

Gruppeassistent 1 fører medlemslister over alle medlemmer i 1. Ski speidergruppe. Kasserer mottar også slike lister og alle medlemmer kan få utskrift av mannskapslister.
Enhetslederne må rapportere forandringer i medlemslistene til Gruppeassistent 1.

Medlemsregistrering

På grunn av forsikringsordningen, er det viktig at alle gruppas medlemmer blir registrert.
Enhetsledere må selv sørge for å gi beskjed til Gruppeassistent 1 om nye medlemmer. Disse medlemmene blir så meldt inn til NSF, slik at disse blir forsikret gjennom forbundets forsikringsordning.

Nøkler

 • Gruppeleder er ansvarlig for utlevering og innlevering av nøkkelsett til 1. Ski speidergruppe.
 • Det skal føres oversikt over hvem som har de ulike nøklene.
 • Alle skal levere tilbake nøkler til gruppeleder når de slutter i funksjonen som krever nøkkel.
 • Troppsleder har ansvar for kontrollen med nøklene til peffene.
 • Når en troppsleder slutter skal gruppeleder ha inn nøklene til peffene i tillegg til troppsleders nøkler.
 • Nøklene til peffene må kvitteres ut igjen til peffene av den nye troppslederen.
 • Det er ikke lov å kopiere nøkler av hverandre.

Q-hytta

Hytte i Gaupesteinmarka, opprinnelig tilhørende 2. tropp, nå eid av speidergruppa. 4-5 overnattinsplasser. Opprinnelig hjemmefrontens tilholdsted fra 1944.

Q-Stikka

Troppsavis for 1. Ski 2. tropp.

Rusmidler

I henhold til NSFs lover, er all bruk av rusmidler slik som eksempelvis alkohol og narkotika forbudt på speiderarrangementer eller på spidereiendommer.

Ski speiderhus

Ski speiderhus ligger på Vardåsen og eier av 1. Ski speidergruppe. Speiderhuset leies ut i helgene.
Speiderhuset er det natrulige tilholdssted for alle enheter i 1. Ski speidergruppe.

Stemmerett

Alle godkjente ledere og valgte representanter fra troppen og roverlaget.
Ledere med lederfunksjon, men uten ledergodkjenning, har ikke stemmerett.

Telefongodtgjørelse

Alle enhetsledere i 1. Ski speidergruppe mottar årlig en telefongodtgjørelse på 500 kroner for bruk av telefon.

Terminliste

Enhetene er selv ansvarlige for å sette opp sine egne terminlister. Dette arbeidet foregår i samarbeid med Gruppeassistent 1 som har ansvar for å koordinere gruppas fellesarrangementer.

Tipi

1.-troppens originale indianertelt og store stolthet som bringes med på leir hvert år. Tipien ble kjøpt inn i 1978.

Troppledere

Tropplederen leder troppen og skal sørge for at aktiviteten i troppen er tilfredsstillende. Troppsleder sitter også i gruppestyret. Troppslederen har ansvaret for gruppas turutstyr.

Troppskonk

Hvert år arrangerer troppen en konkurranse mellom patruljene i troppen. Vinnerpatruljen blir bannerpatrulje og nummer to blir flaggpatrulje.

Troppsting

Troppsting er troppens høyeste organ. Troppstinget består av alle medlemmene i førerpatruljen. Troppstinget tar beslutninger om hva som skal skje i troppen.

Vasking

Foreldreforeningen setter opp vaskelister for vasking av Ski speiderhus.

Ølkruspatruljen

Detter er navnet på førerpatruljen i troppen. Medlemmer av førerpatruljen er alle lederne i troppen, samt alle patruljeførere og patruljeassistenter.