Ragnhild og flokkens første år

Etablert 1.november 1951


Flokken i Ski ble etablert 1. november 1951. Ulveflokken besto dengang kun av gutter og det var Ragnhild Kristiansen som startet opp det hele. Flokken er en av de første i Follo. Møtene ble avholdt i Skogveien i Ski hjemme hos Ragnhild eller hennes foreldre. Anna Thorersen - moren til Ragnhild - fikk blant annet i november 1959 Den Røde Lilje for sin innsats for ulvene og speiderne i Ski, som hennes datter og svigersønn var så engasjert i.

Frem til speiderhuset i Ski sto ferdig - første byggetrinn - i 1963 ble ulvesamlingene arrangert i Skogveien 9. Stuen til Ragnhild og Trygve Kristiansen ble tømt for møbler og inn ble det rullet kubber som ulvespeiderne satt på. Det lille huset i Skogveien - hvor Ragnhild fortsatt bor - er trolig den første og største lekestuen for gutter i Ski kommune.

Ragnhild var den første i Follo krets som tok ulvegilwell, 14. februar 1952. Og 9. november 1959 ble Ragnhild tildelt Den Hvite Hederslinlje for sitt fabelaktige arbeide for Ski-speiderne gjennom mange år. Hun deltok aktivt før krigen, blant annet i arbeidet med å bygge Sterkerud, under krigen med illegale speidermøter hjemme og etter krigen i oppbyggingen av Ski-speidingen.