Ski Speiderhus

Og slik ble riket bygget...


Oppstarten

En anonym gave på 5000 kroner i 1960 var det som satt fart på planene om et eget speiderhus i Ski. Dette førte til at også andre ga tilsagn om støtte og i 1963 gikk man i gang med å prosjektere Ski Speiderhus. Bygget ble tegnet av arkitekt Andreas Klose sammen med gruppeleder Trygve Kristiansen og foreldreforeningens formann Ole Moksnes. Det ble satt opp et forslag til etappevis utbygging. Første byggetrinn var på 60 kvadratmeter og inneholdt to patruljerom og en sal. Det videre prosjektet var en sal på 63 kvadratmeter, sammenbygget av et mellombygg med plass til kjøkken, WC, lederrom og ”hall”. Alle planer ble godkjent 19. juni 1963.

Byggetrinn 1 ”Tryggheim”

Ryddingen av tomten startet 25. juni 1963. Byggekomiteen besto av Ole Moksnes som formann, Trygve Kristiansen som sekretær. Andreas Klose fortsatte som arkitekt og byggmester C.A. Brekke sto som ansvarshavende.

Forskalingsarbeidet startet omgående og grunnmuren sto ferdig før sommerferien. Bygget, et laftet Kråkstadhus, kom på ettersommeren og i løpet av vinteren ble innendørsarbeidet utført, alt på dugnad. Første byggetrinn kunne tas i bruk i mars 1964. Sluttoppgjøret viste at huset var kommet på 30.318. Huset var gjeldfritt.

Byggetrinn 2

Gruppen vokste og man trengte mer plass. 11. april 1969 ble det besluttet å starte byggingen av 2. byggetrinn. Byggekomite ble nedsatt. Denne gang med Einar Larsen (faren til senere troppsass (og troppsleder i Bergensområdet Ulf Larsen) som formann. Igjen var Trygve Kristiansen sekretær.

Det måtte sprenges mye og første salve gikk 20. juni 1969. Reisingen av bygget begynte umiddelbart, og før jul kunne man sette inn vinduer og lukke til for vinteren. Våren 1970 fortsatte man med innredningen av salen, bygget ble kledd og man reiste mellombygget. Det ble murt peis. Samtidig kledde man inn hele første byggetrinn for å skape bedre helhet i bygget, samtidig som isolasjonen ble forbedret. Den 17. juni 1971 fant innvielsen sted. Utgiftene ble 61.451 kroner. I hovedsak finansiert ved salg av andelsbrev og bidrag fra forskjellige kilder og etter iherdig dugnadsinnsats fra foreldrene. For oss som var speidere den gang står også Trygve igjen som den som alltid befant seg på byggeplassen.

Lagerbygg og vedskjul

”Vedskjulet” ble satt opp i 1976, basert på materialer fra rivingen av Strømgården i Nordbyveien. Primus motor for byggingen var Rolf Johannessen.

Ulvehiet

I 1977-79 gikk en god gjeng foreldre igang med byggingen av et tilleggshus på 28 kvadratmeter. Huset ble innviet den 25. september 1979. Og fikk etter forslag fra Ragnhild Kristiansen navnet ”Ulvehiet”. Kostnaden ble 23.443 kroner.

”Ski speiderhus” består i dag av ca 270 kvadratmeter innendørs areal; 4 patruljerom med et mindre fellesrom, et lederrom, storsal og ”hall”, Roverhule i kjelleren og Ulvehiet i eget bygg.

Det aller meste er bygget på dugnad. Også vedlikehold gjøres på dugnad. Anlegget fremstår i dag som et funksjonelt og flott speidersenter, til glede både for speidere i Ski og Follo. Huset brukes også av skolene og grupper på tur. I tillegg leies anlegget ut til sammenkomster av forskjellig slag.

Skulle man ønske seg mer er det kanskje toalett- og vaskeromskapasiteten som er litt dårlig, særlig for lengre opphold med flere overnattinger og mange deltagere.