Småhistoriske hendelser

Mye er gjort og mye er glemt, eller?


Mye er skjedd, og altfor mye er glemt - eller?

Dette er stedet som passer for det meste. Har du informasjon eller bare en god historie om 1. Ski så mail den til oss.

Sponsorer

Opp gjennom årene har mange bidratt.I 2002 fikk gruppa 3000 kroner i støtte fra aSKIm Sparebank. Troppen fikk 10 kvadratmeter rupanel av Ski Bygg som benyttes til bordplate på leir og Shellstasjonen i Ski lånte troppen gratis henger til utstyrstransporter.

Troppsropet

Ropet stammer fra begynnelsen av 70-tallet. Det er uklart hvem som laget det, men rykter går om at daværende peff og senere troppsass i 1. tropp Ulf Larsen sto sentralt?

Dapaen på Landsleiren Urban 2001 - Troppskonk 2001

Denne ble tatt inn av Rein Med Patrick F. Haug som peff. Vinnere av troppskonken dette året var imidlertid Hauk med Ole J. Kolsrud som peff.

Dapaen på Gurre 20002 - Troppskonk 2002

For annet år på rad tok Rein dapaen på leir. Også nå med Patrick F. Haug som peff. Årets vinner av troppskonken var Falk med Eirik Lysenstøen som peff.

«Makkverket»

Den lite ærbødige betegnelsen stammer fra landsleiren på Røros i 1972. 1. Ski bygget under entusiastisk ledelse av TA'ene Ingar Norum og Odd Mæhlum, et høyt tårn basert på 4 lange tømmerstokker, med omkringliggende enetasjes «ring» av patruljeområder og utsiktsplattform i toppen. Veggene var kledd med bakhon og takene dekket med gamle utrangerte (og utette viste det seg) presenninger.
Bygget konkurrerte med Oppegårds pyramide om å være leirens høyeste. Derav navnet på araberene som vi liker å kalle våre beste fiender. I ettertid har alle byggverk hatt det selvironiske arbeidsnavnet «Makkverket» eller «Makkbordet», og bygget ga også navnet til troppsavisen «Makkbudet». «Araberene» har også blitt hengende ved Oppegård siden.

Lavoene

1. Skis lette enstangs Helsportlavoer ble anskaffet til sommerleiren Gurre 2002, men egentlig med sikte kretsleiren på Dovre året etter.

Gruppa på nett

Gruppa hadde etablert eget nettsted fra 1999. Opprinnelig med daværende TL Terje Myhr som webmaster. Etter en intern lederkontrovers sluttet Myhr som TL på høsten 2000. Nettstedets innhold forsvant samtidig.
Gruppeledelsen prioriterte en umiddelbar nyetablering av nettstedet, denne gang med flokkleder Frode Thorslund som webmaster. Innholdet ble - de første årene - i stor grad skrevet av TL Theo Jordahl. I 2002 ble nettstedet kåret til Follos beste gruppeweb 2001. Samme år ble nettadressen www.1ski.no etablert, etter at det nye nettstedet hadde ligget under Thorslunds private domene siden oppstart.

Troppsbanner/logo

Det var Bård Olberg som antageligvis sluttet i troppen i 1973 - peff i Rein, troppshjelper og troppsassistent under troppsleder Jens Døvik - som tegnet layouten til 1.Ski sin logo (som ble godkjent i troppstinget det vi i dag kaller førerpatruljen). Moren Randi Olberg, sydde flagget/banneret. De var den gang bosatt i Eikeliveiområdet på Søndre Finstad.

Roveropptak 5. juledag, Sterkerud

Roverlagets tradisjonelle opptak av nye rovere på Sterkerud 5. dag jul ble etablert av Alf Salvesen i 1962. Seremonien er sterkt preget av engelske speidertradisjoner.
«Sir Alf» var roverlagsleder fra han flyttet til Ski i 1962 og frem til 1964 hvor han overtok som troppsleder.

Q-hytta

Den lille hjemmefronthytta i Sørmarka ble overtatt av 1. Ski 2. tropp i 1971. En dugnadsgjeng jobbet mye i løpet av året. Særlig troppsleder Bjørn Rødsand og speiderne Kjell Kvifte, Helge Mellegård og Arild Østli var de ivrigste i første restaureringsrunde.
«Q-gjengen» «bygget» hytta i 1944 ved at en brakke ble fraktet ut i skogen fra Ski tettsted. Hytta sto mest glemt inntil 2. troppen tok grep om den. I 2002 var hytta igjen i dårlig forfatning og hyttefut Knut Styrkson ledet et begrenset restaureringsarbeid, bl.a. av taket.

Sterkerud

Denne speiderhytten ble innviet 23. april 1932. Den tilhørte 1. Langhus, men etter krigen overtok 1. Ski ansvaret. I 1972 ble hytta tilbakeført til 1. Langhus.

Bjerkebekk

Bjerkebekk ble bygget på slutten av 60-tallet og ble frem til 1999 eid av Ski 1 KFUK. Det lokale hjelpekorpset har hatt avtale om bruk av hytta. I 1999 overtok 1. Ski og i løpet av 1. halvår ble det gjort utbedringer i kjeller og interiør under entusiastisk ledelse av hyttefut Knut Styrksson.

Speiderfrokost 17. mai

Vår «ur-Akela» Ragnhild Kristiansen kunne i 2003 fortelle at det da var 50'ende gang speiderfrokosten ble arrangert. I 1953 var det altså første gang hun og ektemannen Trygve smurte mat til speiderne på morgenen 17. mai.

«SpeiderSkiEn»

var 1. tropps første «utgivelse». Den ble skrevet i en egen bok, og finnes derfor bare i et enkelt eksemplar. Noen mangfoldiggjøring hadde man ikke teknisk mulighet til. Første daterte «innlegg» er fra 29. januar 1946 og er skrevet av B. Strand.

Gruppeleir på høsten

Første gruppeleir gikk høsten 2001 til Skogbruksmuseet på Elverum hvor gruppa ble innkvartert på Hestøye blant store trær og gamle bygninger. Særlig flokkledelsen med Knut Styrkson, Arne Thoresen og Frode Thorslund var pådrivere for arrangementet. Frode Thorslund designet eget merke for gruppeleire i form av «kakestykker». Merket hadde påskrift og elgebilde.
Neste leir i 2002 ble holdt i september på Tredalen. Logoen denne gang var en fisk. Knut Styrkson og Arne Thoresen sto også denne gangen for opplegget.
Gruppeleiren 2003 gikk til Halsnes, med samme leirledelse. 2003 var første gruppeleir med 2. flokk (med Cathrine Spikkerud som Akela) på plass.
I 2004 gikk turen til Vijubråtan i Oppland med NSB. Drøye 80 speidere med stort og smått var med. Årets tema var Speider-OL med mange spennende og nyttige øvelser. Årets merke var preget av to løvblader. Knut Styrkson og Arne Thoresen hadde igjen regien.

Kongens sølv til tidligere troppsleder i 1. Ski

Jens Døvik fikk den 18. desember 2002 Kongens fortjenestemedalje i Sølv for sin lange innsats for speidingen i Norge.
Jens Døvik var generalsekretær i Norges speiderforbund i 21 år før han i august i år gikk over i en stilling som seniorrådgiver i forbundet. Både som generalsekretær og som tidligere tillitsvalgt og frivillig i forbundet har han lagt ned en arbeidsinnsats og en idealisme som langt overstiger det normale. Gjennom sitt utrettelige arbeid og sine unike personlige egenskaper har han bidratt til Norges speiderforbunds betydelige anseelse både her hjemme og i internasjonal

Kreativitetsprisen 2003

17. mai 2003 stilte 1. Ski i borgertoget for første gang på vi vet ikke hvor mange år. Under ledelse av FL Tommy Stubsveen erobret gruppa kommunens «Kreativitetspris 2003» med diplom og 1000 kroner som følge.

Kreativitetsprisen 2004

17. mai 2004 videreførte 1. Ski seansen i borgertoget akompagnert av 1. Langhus og Myrvoll. Under ledelse av FL Tommy Stubsveen erobret gruppa kommunens «Kreativitetspris 2004» for andre år på rad med diplom og 1000 kroner.

Troppskonk 2003

Årets vinner av troppskonken annet år på rad var Falk med Eirik Lysenstøen som peff. Magnus Østeng var ass som året før. Annenplassen gikk til Ørn med Jenny Jordahl (ass) som vikarpeff.

Dapaen Dovre 2003

Tross flytting nesten hver dag ble dapa-konkurransen avviklet i kjent stil. Vinner ble Falk med Eirik Lysenstøen som peff. Magnus Østeng var ass.

Første deltagelse på Halmfestivalen

Etter å ha deltatt på fellesstand året før dro foreldreforeningen med Kirsten Aarre i spissen i gang med egen stand utenfor inngangen til Ski Rådhus. TA Helge Grande sto for det speidermessige opplegget med bål og lavvo. Jerngryta kom i gruppas eie som følge av Helges intense leting i naboenes hager dette året.

Orienteringsmestere 1. tropp

Håkon Bjørndal dro inn seieren i orienteringsløpet 2003, avviklet under gruppeleiren på Halsnes 3.-5. oktober.

Dapaen - Vennskap 2004

Leiren var på Vässarö. Falk under ledelse av Eirik Lysenståen og Magnus Østeng tok dapaen, i sterk konkurranse med Hauk ledet av Sondre Styrksom og Martil Langseth.

1. Ski arrangerte småspeiderdagene 2006

Arrangementet gikk 10-11 juni med flokkovernattinger på Radiostasjonen. Frode Thorslund var prosjektleder. Stab var i tillegg Sissel, Anne, Stig, Jenny, Magnus, Eirik, Fredrik og Theo.