Trygve Stifteren av 1.Ski

Trygve Kristiansen


I 1972 mottok Trygve Norges Speiderforbunds høyeste utmerkelse "Sølvulven". Arbeidet ble gitt for hans arbeid på "grassrota". Han var den første som fikk utmerkelsen uten å ha vært kretsleder.

I storsalen på Speiderhuset henger et kobberrelieff som mange stiller spørsmål om. Det forestiller stifteren av 1. Ski speidergruppe, Trygve Kristiansen. Plaketten ble avduket 22. april 1980. På kortveggen henger også vandringsstaven hans som et varig minne om et friluftsmenneske som i så mange tiår betydde mye for arbeidet i speidergruppa.

Trygve startet sin speiderkarriere på Langhus i 1930. Han bodde på Ski, men gikk frem og tilbake for å delta på speidermøtene. Det går fortsatt rykter om hans uegennyttige og beskjedne væremåte, noe som førte til at han ble en svært respektert og avholdt leder.

Da krigen var over ville friluftsmannen Trygve starte opp speiderarbeidet igjen, denne gang fra Ski. Fra starten var han troppsleder. Senere gikk han over i funksjon som gruppeleder. Han hadde denne funksjonen i flere perioder før han trakk seg litt tilbake som gruppeassisten i 1969. Han var i tillegg aktiv i Follo krets, både som medlem i kretsstyret og som lederombud.

Trygve døde i 1980, altfor tidlig, bare 65 år gammel. Mange av oss husker ham i dag som den evige gruppeleder og byggebas på Speiderhuset.

For oss som nå driver i 1. Ski er det nok Speiderhuset som står som det virkelig varige minnet om Trygve. Han brukte mye av sin fritid på egenhendig å bygge dette, sammen med ivrige speidere og speiderforeldre. Uten ham hadde huset aldri vært det speidersenteret det er i dag.

Ragnhild Kristiansen

Alt går lettere når man er flere, og vi må ikke undervurdere det arbeidet hans kone Ragnhild utførte. Det var hun som startet ulveflokken og hun fulgte speiderarbeidet aktivt hele tiden og deltok naturligvis også på flokkens 50-års-jubileum i 2001.