Ansvar og ledelse - "å bli Ass"?

Et merke ved skjortelommen kan vise at du har en lederfunksjon i patruljen. Patruljeassistenten, eller "assen" som speideren kalles, er normalt den første lederfunksjonen du får i troppen. Den er ikke mindre viktig for det.


Valget er ditt

Før du tar på deg en slik oppgave vil vi i troppen gjerne be deg tenke litt på hva det innebærer. Du må selvsagt ikke ta en slik oppgave, valget er ditt. Det er også ansvaret. I speider'n har man som du vet flere treningsveier. Noen vil trene ferdigheter og tar merker og grader, andre vil lede og tar oppgaver som asser og peffer. Noen gjør begge deler. Du velger

Hva skal jeg gjøre da?

Din oppgave er å hjelpe (assistere) peffen i driften av patruljen. Det betyr at du kan få ansvar for å lage møter, holde orden på patruljen, sørge for at beskjeder gis og representere patruljen når peffen er borte.
Som ass blir du medlem i troppens førerpatrulje. Der får du drive mer omfattende speiding sammen med de andre lederne i troppen. Du får mulighet til å være med på turer, aktiviteter og møter som du tidligere ikke har deltatt på. Flere aktiviteter betyr selvsagt også mer tid til speiding. Sier du ja til ass-oppgaven sier du også ja til å gi mer av din tid til speiderne i patruljen og troppen din.

Ass'en og familen

Det er også viktig at familien din vet og aksepterer at speidingen tar mer tid for asser. En ass i familien kan nok oppleves som en prøvelse. Assen er plutselig med på mange nye arrangementer. Det er ekstra turer og møter i førerpatruljen. Det åpner seg samtidig nye muligheter med økende alder. Slikt som snøhuleturer og kretsens "Ungdomsforum".
En ass-familie må derfor regne med at helger og kvelder blir mer belagt. En ass bør derfor aldri holde terminlista for seg selv. Den gode siden av dette er naturligvis at assens aktiviteter - i motsetning til mange andre fritidsaktiviteter - normalt ikke skal kreve vesentlig innsats fra familien, kanskje utenom litt transporthjelp. Speidere klarer seg selv!

Du blir leder

Som ass i patruljen er det viktig at du ser deg selv som en leder som resten forholder seg til. Det er kanskje nytt for deg, men du er på vei til å bli et forbilde! Det forventes ikke at troppens asser skal skaffe seg noe spesielt utstyr. Godt personlig utstyr er nok. Som leder stilles det imidlertid krav om at du "vet ting". Et godt tips er å skaffe seg Speiderboka. I tillegg forventer vi at du - om ikke du har det fra før - skaffer en perm til det materiellet som deles ut på speidermøtene og ellers.
Asser skal alltid sørge for at peffen vet hvor man er. Det er også viktig at de to samkjører slik at patruljen aldri blir stående lederløs. Dette ansvaret er veldig viktig når man skal på tur. Peffen har nøkkelen til speiderhuset og patruljekassa, men assen har også ansvar for at ting er på plass eller med på tur.
En speiderleder skal demonstrere i praksis at den med ressurser skal rekke ut en hjelpende hånd. Vi vet at du har "noe ekstra" og venter derfor at du som ass tar særlig hensyn til de mindre speiderne

Møter og sånt

I troppen har man ofte "peff-møter" etter troppsmøtene. Assen er naturligvis reserve her og møter hvis peffen ikke er til stede. Dette bør du sjekke på forhånd. Hvis du får varsel i troppsmøtet så snakk med lederne hvis du må ringe for å avbestille henting. Normalt er det ledertransport hjem etter peffmøtene.
Som ass vil du oppleve å bli valgt til de forskjellige "ting" i speiderorganisasjonen. Troppsting består av godkjente ledere, peffer og asser i troppen. Gruppeting består av godkjente ledere i gruppa (flokk, tropp, roverlag og gruppe) pluss valgte speiderrepresentanter. Det avvikles også kretsting i Follo krets og landsting.

Peff-kurs

Peff-kurs har du kanskje hørt om. Dette er lederopplæringen for speidere. Det er kretsen som holder dem og du vil normalt bli spurt om å bli med. Hvis ikke så snakk med en leder!
En speiderleder har påtatt seg en vanskelig oppgave. Den blir lettere hvis du spør om ting du lurer på. Det kreves også at du kjenner terminlista. Det viktigste av alt er nok at du gir kunnskap og informasjon videre.
Som ass venter vi at du har oversikt over de andre lederne i troppen, både navn, adresse, telefon og mail. Det er ikke vanskelig. Normalt står navnet på de voksne nederst på alle utsendelser

Velkommen!

Å delta i førerpatruljen betyr at du vil tilbringe mer tid sammen med eldre speidere og voksne ledere. Vi håper du ser det som en artig mulighet. Vi gleder oss i alle fall til å være mer sammen med deg, hvis du vil være sammen med oss!

Med vennlig hilsen
Lederne