Hjelp - jeg skal lede......

Peff (patruljeføreren) er høyeste lederfunksjon i speiderens opplæringsprogram. Man blir ikke utnevnt til oppgaven, man aksepterer den frivillig og tar selv ansvar for jobben. Dette er en mulighet for speidere som ikke bare vil utvikle sine ferdigheter gjennom aktivitetene, gradene og merkene.

Å være peff medfører enkelte tilleggsoppgaver og -ansvar. Det er mye opp til deg selv om du føler dette som negativt eller som positivt. Som ledere ser vi i alle fall frem til å bli kjent med deg på en helt annen måte og til å være mer sammen.


Kontakt med patruljen 

Vi venter spesielt at du holder kontakt med patruljemedlemmene også utenom speidermøter og -tur. Det skal ikke mye til, sørg for å minne speiderne på det som allerede står i terminlisten, så er du langt på veg.

Deltagelse

Troppen venter også at du forstår nødvendigheten av å delta, og også delta som et godt forbilde. Husk at du for alltid vil være "peffen min" for de speiderne du leder. Saboterer du eller gir du deg over av kjedsommelighet kan du være sikker på at alle andre gjør det også. Fortell heller hva du synes er morsomt og hvordan du vil ha det!

Det er naturligvis din rett å si hva du mener. Din oppgave som peff er videre enn som så. Du skal også få frem oppfatningen i hele patruljen din. Også oppfatningene til de som ikke sier så mye. Du har som oppgave å sørge for at lederne får vite om noe er kjedelig, galt eller problematisk. Det troppen ikke vet er dårlig er det jo umulig å få endret.

Når du ikke møter

Det er viktig at du som peff tar ansvar også når du ikke møter. Det gjør du ved å varsle assen din, alternativt den patruljen har blitt enige om skal være tredjeperson, eller en leder hvis det mot formodning er problematisk å nå patruljen.

Dersom en peff ikke kan dra på tur betyr det ikke at man kan glemme patruljen. Det er du som har nøkkel og oversikt over patruljeutstyret. Sørg for at patruljen har kontroll uten deg. Ikke la dem stå uforberedt å vente.

Flere aktiviteter

Som peff vil du ofte bli valgt til de forskjellige "ting-møtene" i speiderorganisasjonen. Troppsting består av godkjente ledere, peffer og asser i troppen. Gruppeting består av godkjente ledere i gruppa (flokk, tropp, roverlag og gruppe) pluss valgte speiderrepresentanter. Det avvikles også kretsting i Follo krets og landsting. Ta slike oppgaver som tillitserklæringer og muligheter til å bli kjent med andre! Vil du ikke eller passer det ikke så ikke ta imot valg, men tenk på hvem du ellers vil foreslå.

Ha «kontroll» på lederne

Som peff venter vi at du har oversikt over lederne i troppen, både navn, adresse, telefon og mail. Det er ikke vanskelig. Normalt står det på alle utsendelser.

Omsorg

En speiderleder skal demonstrere i praksis at den med ressurser skal rekke ut en hjelpende hånd. Vi venter derfor at du som peff tar særlig hensyn til de mindre speiderne. Det er i hovedsak din jobb å få nye speidere til å føle seg hjemme.

Peffen og familien

En peff i familien kan oppleves som en prøvelse av foreldre og søsken. Peffen er plutselig med på en serie nye arrangementer. Det er ekstra turer og møter i førerpatruljen. Det åpner seg samtidig nye muligheter med økende alder, slikt som snøhuleturer og kretsens "Ungdomsforum". En peffs familie må derfor regne med at helger og kvelder blir mer belagt. Peffen bør derfor aldri holde terminlista for seg selv. Den gode siden av dette er naturligvis at peffens aktiviteter - i motsetning til mange andre fritidsaktiviteter - normalt ikke skal kreve vesentlig innsats eller tilstedeværelse fra familien, kanskje utenom litt transporthjelp. En peff klarer seg nemlig selv!

Noen praktiske opplysninger om peffarbeidet i 1. Ski 1. tropp:

Troppen har normalt 4 patruljer, en av disse er en jentepatrulje, men troppen har ikke kjønnsdelte patruljer som prinsipp.

Troppens "førerpatrulje" består av de voksne lederne, peffer og asser. Førerpatruljen har normalt en til to turer sammen vår og høst. På våren normalt i forbindelse med kretsens volleyballcup og deretter i forkant av "bamse- og binneturen". På høsten legges turen normalt i forkant av Bjerkebekkturen i oktober/november. (Førerpatruljen i vår tropp heter fra gammelt av "Ølkruspatruljen" og starter alle troppsting med vørterøl, en tung prøvelse for de fleste som vil bli "sterk i ben og armer").

Peffmøter er samlinger hvor bare peffen og normalt troppslederen deltar. Er peffen forhindret møter assen i hans sted. Her diskuteres konkrete opplegg for patruljenes møter og andre forhold som ikke egner seg for større fora. Peffmøter holdes normalt i direkte forlengelse av troppsmøtene. Den ansvarlige leder vil normalt besørge hjemtransport. Hvis peffen ikke kan møter assen. Det må assen få beskjed om, helst på forhånd.

Ledermøter med alle ledere og peffer brukes til å fastlegge terminlister og legge opp troppsmøter/troppens arbeidsplan. Disse holdes normalt i slutten av og/eller før oppstart av en termin.

Peffskifter skjer regelmessig. Særlig i tropper med jevn aldersfordeling ser vi det som viktig at peffoppgavene sirkulerer. Peffsituasjonen vurderes normalt ved oppstart av hvert semester.

Patruljeturer

Planlegging av patruljeturer er en av peffens oppgaver. Normalt er det plass for en patruljetur i hver termin, men vil hele eller deler av patruljen på tur, så er det ingen som vil hindre det. Tidspunkt og sted skal alltid avklares med troppsleder. Lederne gir gjerne råd om sted og program. Vil du ha med en leder på turen så spør! Siden det er peffen som har ansvaret for patruljens sikkerhet er det lurt å planlegge slik at farlige aktiviteter unngås, i alle fall til du er vel kjent med patruljen din.

Spesielt «Peffutstyr»?

Vi forventer at peffene har brukbart alminnelig personlig utstyr. I tillegg bør peffen skaffe seg et personlig eksemplar av Speiderboka. Peffen skal ha en komplett speiderskjorte og vi regner med at peffen også allerede har troppens leirbålskappe. Peffens primære ansvar er alltid å bringe patruljen helskinnet frem. En kartmappe med kompass er derfor praktisk. I tillegg bør peffen ha en personlig A4-perm hvor alt materiell som deles ut lagres for senere bruk. Permen kan man så gi videre til sin etterfølger.

Mobiltelefon er både en forbannelse og en velsignelse. Vi ønsker ikke at man skal ha med mer enn maksimalt en mobiltelefon på patruljetur. Normalt er det en av speiderne som har slik og det er uansett ikke slik at troppen forventer at peffen skaffer eller holder slikt utstyr. På troppstur skal speiderne ikke ha med telefon, dette gjelder også peffen.

Peffer spør !

Så lurer du på noe, ring eller stikk innom en leder. Du kan regne med at de voksne lederne er speiderledere nettopp fordi de liker å være sammen med deg! Ofte er det også bra å spørre en annen peff. Troppen prøver å samle peffene ofte alene, nettopp for at du skal gå mulighet til å bli kjent med de andre i samme situasjon som deg selv.