MARS 2017

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Patruljemøte Troppen 6 mars 18:30 6 mars 20:00
Kollenhelg Troppen 11 mars 08:00 12 mars 16:00 Holmenkollen
Troppsmøte Troppen 13 mars 18:30 13 mars 20:00 Speiderhuset
Patruljemøte Troppen 20 mars 18:30 20 mars 20:00
Troppstur Troppen 25 mars 14:00 26 mars 15:00 Stallerud
Patruljetur Troppen 31 mars 18:00 2 april 15:00 Stein og Dan

APRIL 2017

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Troppsmøte Troppen 3 april 18:30 3 april 20:00 Speiderhuset
Troppsmøte Troppen 3 april 18:30 3 april 20:00 Speierhuset
Troppsmøte Troppen 10 april 18:30 10 april 20:00 Speiderhuset
Troppskonk og St. Georgsmarkering Troppen 21 april 18:00 23 april 15:00 Troppsområdet / Bjerkebekk
Peffkurs 2 Troppen 21 april 19:00 23 april 15:00
Troppsmøte Troppen 24 april 18:30 24 april 20:00 Speiderhuset

MAI 2017

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Troppsmøte Troppen 8 mai 18:30 8 mai 20:00 Speiderhuset
Kretskonkurranse Troppen 12 mai 18:00 14 mai 15:00 Stallerud
Troppsmøte Troppen 15 mai 18:30 15 mai 20:00 Speiderhuset
17. mai Troppen 17 mai 07:45 17 mai 16:30 Ski
Troppsmøte Troppen 22 mai 18:30 22 mai 20:00 Speiderhuset
Patruljemøte Troppen 29 mai 18:30 29 mai 20:00

JUNI 2017

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Kanotur Troppen 9 juni 18:00 11 juni 15:00

JULI 2017

Tittel Hvem Fra Til Påmeldingsfrist Sted
Nord2017 - landsleir Troppen 1 juli 08:00 8 juli 18:00 Bodø

AUGUST 2017

Ingen hendelser ennå