Informasjonsmøte om Nord2017 - Landsleir i Bodø


Sted: Speiderhuset

 

Hei alle sammen

I forbindelse med neste års landsleir i Bodø arrangeres det informasjonsmøte etter dagens troppsmøte.
På møte vil vi presentere den informasjonen som er kjent så langt, og se på forhold rundt de økonomiske rammene.

Agenda:
- Velkommen
- Orientering om Nord2017
- Leirkontingent - estimeres til kr. 5.000 pluss (avhenger av flere forhold som vi tar opp til diskusjon)
- Praktiske forhold rundt reise tur/retur
- Eventuelt

For å få en viss idé om hvor mange som vil kunne tenke seg å delta på leir i 2017, så tar vi bindende påmelding og en innbetaling til gruppas konto med frist til 28/11. For videre planlegging og forhold rundt økonomien så er det greit å vite hvor mange speidere vi blir fra 1. Ski.

Det serveres kaffe, ta med godt humør :-)

Speiderhilsen
Thorn Fredrik