Patruljemøte / Aspirantkurs 1


Patruljemøte - lage sitt eget bumerke

Aspirantkurs 1

  1. Grunnleggende om å dra på tur
    Hvordan å pakke og viktigheten av selv å pakke sekken/ta del i pakking av sekken. Grunnleggende om påkledning/viktigheten av riktig påkledning og godt utstyr. Særlige forholdsregler når man drar på tur i vinterhalvåret.
    Oppsetting av enkel huk (praktisk).
  2. Bruk av kokeapparat, bål mv./grunnleggende om sikkerhet
    Hva man gjør/ikke gjør. Sikkerhet og forebygging.

Tropps- og patruljeutstyr
Innhold, ansvar, vedlikehold mv. Om å levere tilbake utstyret i den tilstand man ønsker å kvittere det ut.