Patruljemøte / Aspirantkurs 2


Patruljemøte
Bjørn: Bakemerket
Rein: Godterimerket
Ørn: Godterimerket
Hauk:
Falk:

Aspirantkurs:

  1. Organisering/oppbygging
    Forbund, Krets, Gruppe og tropp. Hvorfor de ulike nivåene, hva gjør de og hvilket ansvar har de. Hvem har de ulike rollene og hvordan velges de?

Eiendommer, eiendeler mv.
Hvilke eiendommer vi har, hvordan de kan brukes av troppen og patruljene, hvilke forventninger vi har til brukerne osv.
 
Ansvar for løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold, dugnader mv. Hvilke krav som påhviler den enkelte speider og deres familier for at vi skal kunne fungere og ta vare på det utstyr og de eiendommer vi har.