Patruljemøte


Bjørn: Gjør klar kopp for utskjæring

De andre patruljene jobber med førstehjelpsmerket eller patruljetur