Patruljemøte


Patruljen gjennomfører eget opplegg iht planleggingsskjema sendt inn 6. november

Aspirantkurs 4 - kurs i klær og pakking på XXL Ski.