Troppsmøte


Vi bygger hinderløype basert på de modeller som patruljene har laget.