Planverk

Her finner dere forslag til planverk og pakkelister fellesutstyr til ulike turer.


Kanotur - Narrow Kreek

Publisert: 10.06.15

Her er forslag til fellesutstyr til en 2 dagers tur i Narrow Kreek.

Må justeres og suppleres avhengig av øvelser og evt nattmanøver.


Sommerleir

Publisert: 22.06.15

Et arbeidsgrunnlag for pakking av fellesutstyr til sommerleir.

Dropp etter behov, men rediger og legg inn her om det er noe som mangler!