Kanotur - Narrow Kreek

Her er forslag til fellesutstyr til en 2 dagers tur i Narrow Kreek.

Må justeres og suppleres avhengig av øvelser og evt nattmanøver.


Nøkkel til bom
Leie kanoer
Sjåfører til hengere
Søke om tillatelse til bål
Okkupere leirområdet torsdag kveld

Grillrist
1.Ski banner
Flagg og banner
1.hjelpsutstyr
Pulverapparat
Hukduker x3
Blåtau x 3
Stormkjøkken
Stor vannkjele
Sag
Øks
Ball
Hinder til presisjonspadling

Gass x 4
Sisal x 4
Gaffateip
Søppelsekker 4 rl
Dopapir
Premier
Grillkull x4
Tennvæske

Leirbålsanger
Felles ledermiddag