Moteringsanvisning Tipi

Beskrivelse:

Dette er en skisse som viser hvordan raiene til tipien skal settes opp og sorteres.