Leirinfo

Leirinfo

Denne informasjonen oppdateres løpende.
Nedenfor finner du da forhåpentlig vis svar på det meste av det du trenger å vite.

Helsekort

Alle må fylle ut helsekortet .

Dette være levert innen 8.juni pr epost til Thorn Fredrik (troppsleder[a]1ski.no).

Avreise: 29. juni
Hjemkomst 6. juli

Kontingent: ca. 3.500-4.000 kr. (avhenger av transportkostnader for utstyr og personer)

Pakkeliste

Pakkeliste finner dere i sidemenyen på denne siden.

Hjemmeleder 
Det å ha speidere på tur innebærer en del oppfølgingsoppgaver, som å ha kontakt med deltakerne og foresatte. Som regel ligger dette ansvaret på den som er utnevnt til hjemmeleder for turen. Hjemmelederen har til enhver tid ansvar for å vite hvem av gruppens medlemmer som er på tur, og må overta styringen hvis noe alvorlig skjer.

Hovedoppgavene til hjemmelederen er å ha oversikt over turdeltakerne og deres foresatte, hvor turen går og hvor lenge den er planlagt å vare. Dersom foresatte har spørsmål, er urolige eller lignende kan de kontakte hjemmeleder.

Turleder skal kontakte hjemmeleder om det oppstår forsinkelser eller uhell av noe slag. Hjemmelder skal deretter ved behov varsle gruppelederen, foresatte, og Norges speiderforbund via Speidernes beredskapstelefon 09123 ved alvorlige ulykker. Hjemmelederen kan selv håndtere mindre alvorlige situasjoner.

Hjemmeleder under leiren er:

Mobil
Alle kan ta med mobiltelefoner for bruk på leiren, men disse samles inn hos lederne på kvelden og deles ut ved behov.

Ved behov for kontakt med speidere i løpet av leiren kontakter dere en av lederne.

Ledere
Thorn Fredrik Hemsen                       971 66 369 (Troppsleder)
Dan Christiansen                              469 40 050
Vegard Solheim                                982 05 618

Ordensregler
Våre forventninger til speidernes oppførsel er beskrevet i ordensreglene til venstre på denne siden.

1. Det gis i første omgang en advarsel på uønsket adferd.
2. Ved gjentagelse kontaktes og orienteres foresatte.
3. Ved fortsatt mangle på vilje til å innrette seg etter felleskapets beste vil vi ta speideren ut av patruljen og forlegge denne i eget telt, med alternativt opplegg så lenge dette vurderes nødvendig.

Lommepenger = 300 kr

Patruljer

Spørsmål?
Er det da fremdeles noe dere lurer på så ikke nøl med å ringe eller sende en PM på FaceBook.

 

Lederne

 

Konto nr: 1612 30 03083