Troppsmøte


Sted: Speiderhuset

 

Informasjon om høstens program.

Inndeling i nye patruljer.

Teambuilding

Kommunikasjonsplan for patruljene

Jobbe med patruljesærpreg