Sy på merker


Sted: Speiderhuset

 

Vi syr på merker på speiderskjorten. De som ikke har merker til å sy på egen skjorte vil hjelpe til med å klargjøre speiderskjerf til aspirantene.

Dagens møte vil dekke ett av punktene for fordypningsmerket "Klar deg selv" https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/klar-deg-selv . Resten av merket tas på egenhånd og vil bli delt ut når foreldre kan bekrefte at alle punktene er gjennomført.