St. Georg og troppskonk del 1


Fredag
kl 18:00 Oppmøte på Smerta
kl 18:15 Teori 1 mens vi går inn til troppsområdet
kl 19:00 Innlevering av teori 1 på lederhuken, utlevering av teori 2
kl 19:15 Etablering av leir og middag
kl 23:00 Ro i leiren

Lørdag
kl 08:00 Flaggheis
kl 08:30 Frokost
kl 09:30 Inspeksjon av patruljeområdene
kl 10:15 Innlevering av teori 2. Oppstart hemmelig oppgave og St. Georgspelet
kl 12:30 Lunsj
kl 15:00 Avslutning hemmelig oppgave
kl 16:30 Middag
kl 18:30 Avmarsj til Bjerkebekk
kl 19:00 Leirbål på Bjerkebekk
kl 23:30 Ro i leiren

Søndag
kl 08:00 Flaggheis
kl 08:30 Frokost
kl 09:30 Riving av leir
kl 10:30 Inspeksjon av patruljeområdene
kl 11:00 St.Georgmarkering med overgang mellom enhetene
ca kl 14:00 avslutning - går ut til Smerta
ca kl 15:00 Hentes på Smerta

Deltakerliste: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-SXbyY0UPFMITroLCA6kSseeFvBZmApvgSsLSv2QUBk/edit?usp=sharing