Troppsmøte


Forberedelse til Kragenäs 2019
Patruljekasser gjennomgås og ferdigstilles.