Ledere


Flokkleder

Publisert: 03.01.13

Navn Hege Arnesen
Mobil 99 71 51 83
E-post h.arnesen73@gmail.com  

Flokkassistent

Publisert: 03.01.13

Navn Sturle Helland
Mobil 901 35 408
E-post sturle.helland@gmail.com

Flokkassistent

Publisert: 10.09.17

Navn Kenneth Hage
Mobil 909 95 277
E-post kenneth.hage@dnb.no  

Flokkassistent

Publisert: 31.10.17

9Navn Jarle Hofmo Einarsen
Mobil 99015687
E-post jarlehe@hotmail.com