Troppen

Troppen

Troppen består 40 aktive speidere, fordelt på 6 patruljer.

Troppen har møter hver mandag, stort sett med utgangspunkt i speiderhuset i Ski . Møtetidspunkt er kl.18:30-20:00.

Troppen er for de speiderne fra 6-10.klasse. Vi har en fin blanding av gutter og jenter, med en god geografisk spredning.

Det er et høyt aktivitetsnivå i troppen, med konkret innhold på troppsmøtene og tur ca en gang pr. måned. Vi har et eget troppsområde ved Q-hytta, som ligger i nærheten av Gaupesteinsmarke, ca 20 minutters gange fra 1. Ski sin speiderhytte, Bjerkebekk.

Lurer du på om du vil bli troppsspeider? Kom og besøk oss på et troppsmøte, eller ta kontakt med troppsleder Thorn Fredrik Hemsen på epost troppsleder[a]1ski.no eller mob.tlf. 971 66 369