-

Spørsmål merket * er obligatoriske.

I tillegg til å sende inn dette skjema, så må leirkontingent settes inn på gruppas konto. Innbetaling = påmelding.