Kanoer

1. Ski speidergruppe har to kanohengere med totalt 16 kanoer til utleie.

Følgende priser gjelder ved leie av kanoer:

Døgnpris pr kano                                 kr 250,-

Døgnpris for komplett henger               kr 1000,-

Helg for komplett henger                     kr 2500,-

For utleie til andre speidergrupper gjelder egne priser, ta kontakt!

Ved leie av enkeltkano betales leiesum + et depositum på kr 1000,- før henting.

Ved leie av hel henger betales leiesum + et depositum på kr 2000,- før henting.

Skader dekkes i sin helhet av leietager.

Vilkår aksepteres ved innbetaling på Vipps.

Kontakt Stein Hebnes, epost shebnes_online.no, tlf 906 33 435