Troppskonk og St. Georgsmarkering


Sted: Troppsområdet / Bjerkebekk