Troppsmøte


Skiorientering
Alle tar med ski og kompass.

Får utlevert kart på møte.

Dan har kart med inntegnede poster.