Flokkmøte


Sted: Speiderhytta

 

Vi snakker om 4 regler barna skal følge for å klare å ta i mot beskjeder og få med seg hva vi skal. 

Øver på reglene flere ganger i løpet av møtet.

Dugnad på området vårt-vi plukker søppel.

Vi leker!