Troppsmøte


Fortsetter med hinderløype, og satser på å få denne ferdig på dette møte.